Gevolmachtigde

Gevolmachtigde 

Een gevolmachtigde is iemand die namens anderen kan handelen. Indien er in een testament geen executeur is opgenomen kunnen de erfgenamen een gevolmachtigde aanwijzen voor de afwikkeling van de nalatenschap. Het kan praktisch zijn als één van de erfgenamen de volmacht krijgt van de andere erfgenamen om de nalatenschap gedeeltelijk of geheel af te wikkelen. Ook kan men twee gevolmachtigden aanwijzen die of samen alles moeten regelen of onderling hun taken mogen verdelen. De volmacht kan bijvoorbeeld gegeven zijn om de abonnementen op te zeggen, nota’s te betalen, de boedelbeschrijving op te maken, belastingaangiften te verzorgen of ook om een makelaar in te schakelen om de woning te taxeren en te verkopen (voor een bepaald minimum bedrag). Aan het einde van de afwikkeling moet een gevolmachtigde rekening en verantwoording afleggen aan de andere erfgenamen. Het is verstandig om als gevolmachtigde kwitantie en décharge te verlangen. 
Indien de erfgenamen niet zelf willen of kunnen afwikkelen kunnen ze ook een professionele gevolmachtigde aanwijzen. Wij wikkelen veel nalatenschappen af en zijn gecertificeerd NOVEX-lid. We zijn u graag van dienst wanneer u als erfgenaam te maken heeft met een gevolmachtigde, of om u te begeleiden als u zelf gevolmachtigde bent, of om als gevolmachtigde de nalatenschap geheel of gedeeltelijk af te wikkelen. Neemt u gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.