Wat is een executeur?

Wat is een executeur?

Een executeur is iemand die verantwoordelijk is voor de afwikkeling van een nalatenschap. Een nalatenschap (of erfenis) bestaat uit alles wat iemand achterlaat op datum overlijden, zoals onroerend goed, een inboedel, geld, beleggingen, sieraden maar ook eventuele schulden. Een executeur kan alleen in een testament worden benoemd. Is dat niet gebeurd en willen of kunnen de erfgenamen de nalatenschap niet gezamenlijk zelf afwikkelen, dan kunnen ze een gevolmachtigde aan wijzen. 

Voordat een executeur begint moet hij of zij de benoeming tot executeur aanvaarden. Het aanvaarden van de functie hoeft niet schriftelijk te gebeuren, maar kan ook blijken uit diens handelingen. Wilt u niet als executeur optreden, maar bent u wel benoemd in een testament, dan kunt u contact met ons opnemen. Samen kunnen we kijken hoe u veilig de functie kunt weigeren én de nalatenschap toch afgewikkeld wordt. 

Er zijn drie verschillende soorten executeurs, aangeduid met één, twee of drie sterren.
* is de executeur die de begrafenis mag regelen;
** is de beheersexecuteur, deze mag ook nota’s betalen;
*** is de executeur-afwikkelingsbewindvoerder.
Klik hier als u meer informatie over deze drie soorten executeurs wenst.

 

Wat zijn de taken van een executeur?

De wet heeft bepaald wat de taken zijn van de drie verschillende executeurs. Hieronder leest u enkele belangrijke taken die een executeur, afhankelijk van diens ster, kan hebben.

 • Regelen van de uitvaart en de eventuele zeswekendienst; 
 • Administratie overnemen (abonnementen opzeggen, openstaande rekeningen betalen);
 • Regelmatig contact onderhouden tussen en met de erfgenamen;
 • Een boedelbeschrijving opstellen waarin de activa en passiva zijn opgenomen;
 • Zorgen dat de woning leeg geruimd wordt en beheerd wordt tot verkoop en levering of verdeling ervan;
 • Zorgen voor taxaties van bezittingen, zoals de woning, inboedel of sieraden;
 • Regelen van de laatste aangifte inkomstenbelasting;
 • Aangifte erfbelasting opstellen, indienen en de aanslag controleren en betalen;
 • Eventuele legaten afgeven;
 • Het beheren van de nalatenschap gedurende de gehele afwikkeling van de nalatenschap;
 • Het opstellen van een rekening en verantwoording aan het einde van de afwikkeling. 

 
Wie mag executeur worden ?

Iedereen kan worden aangewezen als executeur. U kunt uw partner, kind of een goede vriend aanwijzen. Steeds meer mensen wijzen echter een professional aan. Ons notariskantoor is gewend om onpartijdig te werken en heeft daarnaast ruime ervaring in het afwikkelen van nalatenschappen. Tevens zijn we gecertificeerd lid van Novex wat inhoudt dat we aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen.  

 

Wat is de verhouding tussen executeur en erfgenaam?

Afhankelijk van welke executeur is benoemd, een één, twee of drie sterren executeur mag de executeur bepaalde beheerszaken regelen zonder toestemming van de erfgenamen. Indien wij als executeur optreden in een nalatenschap is er regelmatig contact met de erfgenamen over de stand van zaken in de afwikkeling. 

 

De voordelen van een (professionele) executeur.

Indien erfgenamen gezamenlijk moeten afwikkelen omdat er geen executeur is benoemd, moeten ze samen werken óf één van hen aanwijzen als gemachtigde. Een executeur kan voor de erfgenamen eerst bekijken of de nalatenschap positief is of niet, voordat de erfgenamen een keuze (zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen) uitbrengen in de nalatenschap. Een (professioneel) executeur kan ook doorpakken indien een erfgenaam niet mee wil werken, niet mee kan werken, of niet te vinden is. Een professioneel executeur brengt kosten met zich, maar werkt meestal efficiënter en effectiever dan een niet-professioneel executeur. Wij zijn gespecialiseerd in het afwikkelen van complexe nalatenschappen als executeur, gemachtigde of vereffenaar. Neemt u gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek, waarin we u meer informatie kunnen geven.