Nieuws

Kaarsen.png
30 november 2020

Het beroep op de startersvrijstelling of het verlaagde tarief moet uit de notariële akte blijken. Notarissen hechten een schriftelijke verklar...

Lees meer
Receptie.png
27 november 2020

De vrijstelling van overdrachtsbelasting voor starters die per 1 januari 2021 ingaat, zal niet onbeperkt gelden. Het kabinet gaat de mogelijkheid a...

Lees meer
Wachtkamer.png
23 november 2020

De wet waarin wordt geregeld dat aan schuldeisers buiten faillissement een dwangakkoord wordt opgelegd, treedt per 1 januari 2021 in werking. Op di...

Lees meer
Flyer.png
20 november 2020

Wie getrouwd is of samenwoont en geen kinderen heeft, kan er voor zorgen dat na beider overlijden niet de gehele nalatenschap bij de familie van de...

Lees meer
Nieuws_-_rekenmachine.jpg
16 november 2020

Begin 2018 telde Nederland bijna 273 duizend familiebedrijven. Daarvan waren er 195 duizend actief in het niet-financiële bedrijfsleven. Zij r...

Lees meer