Nieuws

Nieuws_-_beeld.jpg
26 september 2022

De minister voor Rechtsbescherming, Franc Weerwind, gaat nog eens goed kijken naar de aanbevelingen in het rapport ‘Toezicht op het bewind va...

Lees meer
Glas_in_lood_ramen.png
23 september 2022

In Nederland is men vanaf het achttiende levensjaar meerderjarig en in beginsel zelf verantwoordelijk en bevoegd om alle vermogensrechtelijke belan...

Lees meer
Kantoor.png
19 september 2022

Een commanditaire vennootschap is een bijzonder soort vennootschap, aangegaan tussen een of meer stille vennoten en een of meer beherende vennoten....

Lees meer
Folder_standaard.png
16 september 2022

Als u samenwoont, een geregistreerd partnerschap heeft of gehuwd bent wordt in een gesprek bij de notaris vaak ook gevraagd hoe dat nu zit met alim...

Lees meer
Stempel_pen_en_akte.png
12 september 2022

Hoewel een notariële akte dwingende bewijskracht heeft, kan het toch gebeuren dat met voldoende tegenbewijs de uitkomst kan worden aangepast. ...

Lees meer