Nieuws

Nieuws_-_geld.jpg
30 oktober 2022

Het kabinet wil de aftrek van periodieke giften aan ANBI’s per 2023 gaan maximeren op € 250.000 per kalenderjaar. Een voorstel daartoe i...

Lees meer
Klok_lampjes.png
28 oktober 2022

Soms lenen (groot)aandeelhouders van een BV geld uit aan zijn of haar kinderen. Daar is niets mis mee zolang er maar een leningsovereenkomst aan te...

Lees meer
Flapperklok.png
24 oktober 2022

(KNB) Wie is de eigenaar van de zonnepanelen of de warmtepomp? Dat is niet altijd de eigenaar van het gebouw. Om dit type eigendom te onderscheiden...

Lees meer
Bloemstuk_op_blauwe_schaal.png
17 oktober 2022

Net als voor het overdragen van een huis, bedrijfspand of stuk grond heeft u voor het overdragen van aandelen in een B.V een akte van de notaris no...

Lees meer
Stempel_pen_en_akte.png
10 oktober 2022

Tussen gehuwde (of als partners geregistreerde) en ongehuwde ouders bestaat nog steeds een juridisch verschil: gehuwde ouders krijgen na de geboort...

Lees meer