Nieuws

Jules-aan-het-werk.jpg
31 maart 2023

Wie een levenstestament opstelt, benoemt daarin een of meerdere kinderen of andere personen tot gevolmachtigde in het geval hij of zij niet meer wi...

Lees meer
Spreekkamer.jpg
27 maart 2023

Het einde van de jubelton – de mogelijkheid van ouders om kinderen een fors bedrag belastingvrij te schenken – betekent niet dat ouders...

Lees meer
Spreekkamer.jpg
24 maart 2023

Aandeelhouders in een BV kunnen buiten de openbare statuten om – bij oprichting of later – met elkaar aanvullende afspraken maken in ee...

Lees meer
Typemachine.png
20 maart 2023

Het komt nogal eens voor dat een huiseigenaar een (nieuwe) relatie  aangaat waarbij de partner zich bij de gemeente inschrijft op het adres va...

Lees meer
Bloemen.jpg
17 maart 2023

In een recent gewezen arrest kwam de vraag aan de orde wat het gevolg is van een overdracht van aandelen in strijd met een blokkeringsregeling. Een...

Lees meer