Nieuws

Wachtkamer-stoelen.jpg
26 oktober 2023

In sommige testamenten wordt aan iemand een legaat toegekend in de vorm van een bedrag gelijk aan wat de begunstigde zou ontvangen als hij of zij e...

Lees meer
Jules-aan-het-werk.jpg
23 oktober 2023

Wie tussen 18 en 35 jaar oud is en na dit jaar een huis koopt, hoeft bij een koopsom tot € 510.000 geen overdrachtsbelasting te betalen. Voorw...

Lees meer
Stempel_pen_en_akte.png
20 oktober 2023

Helaas komt het nogal eens voor dat een kind in het testament van ouders onterfd wordt. Soms omdat er al heel lang geen contact is, maar ook bijvoo...

Lees meer
Spreekkamer.jpg
16 oktober 2023

Sommige samenlevingscontracten bevatten clausules over voortzetting van huur en woonrecht ingeval de samenwoning wordt beëindigd. In zo’...

Lees meer
Gang_met_beelden.png
13 oktober 2023

Wie gaat trouwen, kan de vermogensrechtelijke gevolgen daarvan regelen in huwelijkse voorwaarden. Bij het maken van afspraken en die vastleggen in ...

Lees meer