Nieuws

Bloemen_op_groene_schaal.png
26 november 2023

In statuten van sommige stichtingen staan maximale bestuurstermijnen. In een aantal gevallen kan dat erg handig zijn. U voorkomt dat er mensen...

Lees meer
Speelgoed.jpg
24 november 2023

De Belastingdienst heeft een waarschuwing voor nabestaanden laten uitgaan waarin zij aangeeft dat acht maanden na overlijden belastingrente zal wor...

Lees meer
Flapperklok.png
20 november 2023

Waardebepaling van een ouderlijke woning na overlijden van ouders roept nogal eens vragen op. Bij het overlijden van de eerste ouder is waardering ...

Lees meer
Hond.jpg
17 november 2023

Het demissionaire kabinet zet de onderzoeken naar de mogelijke invoering van meerouderschap en -gezag voort. Naar verwachting worden de resultaten ...

Lees meer
Entree.jpg
13 november 2023

Het ministerie van Financiën gaat onderzoek doen naar de vrijstellingen en andere fiscale regelingen binnen de overdrachtsbelasting. De komend...

Lees meer