Nieuws

Speelgoed.jpg
27 december 2023

Dat een erflater niet is vooruitgelopen op een latere wijziging in zijn huwelijks- en gezinssituatie, betekent niet dat dit geen rol speelt bij de ...

Lees meer
Wachtkamer.jpg
17 december 2023

Een bouwkavel te koop waarop op grond van het bestemmingsplan een woning gebouwd mag worden. Voor sommigen een buitenkans om zelf een woning op te ...

Lees meer
Ondertekenen_akte.png
15 december 2023

Een statutair directeur is een directeur die wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders in een Besloten Vennootschap. De statuta...

Lees meer
Wachtkamer.jpg
11 december 2023

Een Nederlandse notaris is verplicht en goed verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid. Juist hierdoor wordt de notaris regelmatig geconfronteerd me...

Lees meer
Spreekkamer.jpg
08 december 2023

De belastingdienst stuurt meestal een brief waarin staat of de erfgenamen aangifte moeten doen. Dit doet zij binnen 4 maanden na het overlijden. De...

Lees meer