Nieuws

Flapperklok.png
26 februari 2024

Het Nationaal Koopstartfonds biedt binnenkort voor kunnen starters op de koopwoningmarkt maximaal € 50.000 voor het kopen van een nieuwbouwhui...

Lees meer
Klok_lampjes.png
23 februari 2024

Per 1 januari zijn voor diverse wetswijzigingen van kracht geworden. De staatssecretaris van Financiën heeft verschillende uitvoeringsregeling...

Lees meer
Kaarsen.png
18 februari 2024

Privaatrechtelijke rechtspersonen, zoals besloten vennootschappen, naamloze vennootschappen, verenigingen, coöperaties en verenigingen van eig...

Lees meer
Binnenplaats.png
16 februari 2024

Vanaf 1 januari 2024 is de grens voor woningwaarde om in aanmerking te komen voor toepassing van de vrijstelling van overdrachtsbelasting voor star...

Lees meer
Typemachine.png
09 februari 2024

De notaris zal bij het bepalen van wils(on)bekwaamheid in het gesprek met iemand nagaan of deze de gestelde vragen begrijpt. Bijvoorbeeld door hem ...

Lees meer