Bedrijf & Vereniging

Wilt u een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (B.V.), vereniging of stichting oprichten? Ons kantoor staat u bij en laat u zien hoe u het meeste profijt hieruit kunt trekken.

Door de juiste keuzes te maken bij de oprichting van uw B.V., vereniging of stichting kunt u behoorlijke voordelen behalen; niet alleen op het gebied van belastingen, maar ook in het geval van een latere overdracht. Ons kantoor kent alle juridische aspecten van de oprichtingstrajecten en latere stappen. Wij zorgen ervoor dat u snel en zonder problemen aan de slag kunt met uw nieuwe B.V, vereniging of stichting.

 


 

Oprichten

BV oprichten

Wilt u een B.V. oprichten? Dan heeft u een notariële oprichtingsakte nodig. In deze akte komen onder andere het doel van uw B.V., de overige statuten, het bestuur en de aandeelhouders te staan. Bij een B.V. bent u ‑wanneer aan alle voorwaarden is voldaan- niet hoofdelijk aansprakelijk voor de activiteiten van uw onderneming.

Het kapitaal van een B.V. is verdeeld in aandelen, die in het bezit zijn van (één) aandeelhouder(s). De hoogste macht ligt bij deze aandeelhouders. Het bestuur heeft de dagelijkse leiding van de B.V.

Bij de oprichting van een B.V. heeft u minstens één eurocent startkapitaal nodig. Dit kan in geld, maar ook in natura. De B.V. moet worden ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). Zolang dit niet is gebeurd, bent u persoonlijk aansprakelijk.

Sinds 1 juli 2011 is de zogeheten Verklaring van Geen Bezwaar niet meer nodig.


Vereniging oprichten

Heeft u een wens of doel en wilt u met anderen samenwerken om dit te bereiken? Dan kunt u kiezen voor de vereniging als rechtsvorm. Een vereniging is democratisch.

Een vereniging oprichten is niet moeilijk. U heeft een mede-oprichter en statuten nodig. In de statuten legt u de kenmerken van de vereniging vast zoals de naam, de vestigingsplaats en de wijze van besturen. U heeft de keuze uit twee soorten verenigingen: met beperkte of met volledige rechtsbevoegdheid.

Stichting oprichten

Wilt u een bepaald doel sociaal of ideëel realiseren en heeft u hiervoor een vermogen beschikbaar? Dan kunt u kiezen voor de stichting als rechtsvorm.

U richt een stichting op met een akte van een notaris. Een stichting kan worden opgericht door één, ook via uw testament, of meerdere personen en ook door een rechtspersoon.

In de statuten, die een onderdeel vormen van de notariële akte, staan onder andere de naam, vestigingsplaats, het doel en de bestuurders met hun bevoegdheden genoemd. Een stichting heeft geen leden en dus geen algemene ledenvergadering.

De stichting mag winst maken, maar deze dient besteed te worden aan het doel.

De stichting dient te worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Zolang dit niet is gebeurd, is elke bestuurder hoofdelijk aansprakelijk.

Ook voor de wijziging van de statuten van een stichting is een notariële akte vereist.

Administratiekantoor oprichten

De Nederlandse wet geeft de mogelijkheid om aandelen zonder stemrecht uit te geven. Wanneer men wil dat aandeelhouders recht hebben op een gedeelte van de winst van de onderneming, maar geen zeggenschap hebben, biedt een stichting administratiekantoor (STAK) echter ook uitkomst. Via deze STAK worden de stemrechten op aandelen en de rechten op winstuitkering namelijk ook losgekoppeld. Dit wordt ook wel certificering van aandelen genoemd. De aandelen worden aan de stichting geleverd en de stichting geeft in ruil daarvoor certificaten uit. De certificaathouders ontvangen dan de eventuele winst. Het bestuur van de stichting is degene die het voor het zeggen heeft en niet de certificaathouders.

Het oprichten van een stichting administratiekantoor voor uw B.V. kan interessant zijn in onder andere de volgende gevallen:

  • U heeft een familiebedrijf waarvan u na uw pensionering de macht bij een klein gedeelte van uw familie wilt leggen. De rest van de familie wilt u wel dividend uitkeren maar geen stemrecht geven, omdat deze groep bijvoorbeeld amper betrokken is bij de bedrijfsvoering. De continuïteit van het bedrijf is op deze manier ook gewaarborgd.
  • U wilt geleidelijk terugtreden uit uw bedrijf maar nog niet alle touwtjes uit handen geven.
  • Er zijn dusdanig veel aandeelhouders, dat er geen snelle besluitvorming is.
  • De aandeelhouders hebben verschillende belangen: sommigen willen investeren en het bedrijf uitbouwen, terwijl anderen meer winst uitgekeerd willen hebben.

 

Aandelenoverdracht

Wilt u een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (B.V.), vereniging of stichting oprichten? Ons kantoor staat u bij en laat u zien hoe u het meeste profijt hieruit kunt trekken.

Door de juiste keuzes te maken bij de oprichting van uw B.V., vereniging of stichting kunt u behoorlijke voordelen behalen; niet alleen op het gebied van belastingen, maar ook in het geval van een latere overdracht. Ons kantoor kent alle juridische aspecten van de oprichtingstrajecten en latere stappen. Wij zorgen ervoor dat u snel en zonder problemen aan de slag kunt met uw nieuwe B.V, vereniging of stichting.

 


 

Statuten wijzigen

Het wijzigen van statuten kan eenvoudig bij uw notaris. Tenminste, als u toestemming heeft van de algemene ledenvergadering (vereniging), het bestuur (stichting) of de algemene vergadering van aandeelhouders (B.V.) en u zich aan eventuele andere voorschriften uit de statuten heeft gehouden voor het wijzigen van de statuten.

Er zijn verschillende redenen voor een statutenwijziging:
• de organisatie krijgt een andere naam;
• er komt een Raad van Commissarissen, een Raad van Advies of Toezicht;
• een B.V. wil bijzondere aandelen gaan uitgeven;
• u wilt uw huidige statuten afstemmen op nieuwe regelgeving;
• enzovoorts.

 


 

Bedrijfsopvolging

Er komt een moment dat u de bedrijfsvoering van uw onderneming niet langer zelf kunt of wilt doen. Dan kunt u uw onderneming verkopen aan een derde of opgevolgd worden door een familielid. In beide gevallen zult u zich goed willen laten informeren. Uw notaris kan daar een belangrijke rol in spelen.

Bedrijfsoverdracht of -opvolging is complexe materie met valkuilen op de loer. Elke situatie is anders en vergt maatwerk. Factoren die onder andere een rol spelen zijn de gekozen rechtsvorm, financieringen, erfeniskwesties en belastingen. Maar ook persoonlijke overwegingen spelen vaak een grote rol.