Trouwen & Samenwonen

Als u gaat samenwonen, trouwen of misschien liever een geregistreerd partnerschap aangaat, is het van invloed op uw toekomst hoe u dat juridisch regelt. Door direct goed vast te leggen wat er moet gebeuren als u uit elkaar gaat of als één van u of u beiden komt te overlijden voorkomt u problemen.
Notariaat Pas denkt graag met en voor u en uw eventuele kinderen mee en levert maatwerk voor uw persoonlijke situatie.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Bekijk dan eens de veelgestelde vragen.

 


 

Samenlevingscontract

Wie (nog) niet wil trouwen of (nog) geen geregistreerd partnerschap wil aangaan, maar wél wil samenwonen, doet er verstandig aan een notarieel samenlevingscontract op te stellen. Daarin kunnen u en uw partner een aantal belangrijke zaken afspreken over financiën, de inboedel en wat er gaat gebeuren wanneer het samenwonen stopt.

In een (notarieel) samenlevingscontract worden onder andere de volgende zaken opgenomen:

  • Hoe worden de kosten van de huishouding verdeeld? Welke kosten vallen daaronder? Betaalt u ieder 50%, ongeacht ieders inkomen? Of betaalt ieder naar evenredigheid van zijn/haar inkomen?
  • Hoe is de verdeling van de reeds aanwezige inboedel en vervoermiddelen? Van wie zijn de in de toekomst aan te schaffen spullen?
  • Wat wilt u dat er gebeurt als één van u komt te overlijden? Via een verblijvings- of overnamebeding kan geregeld worden dat gemeenschappelijke goederen na overlijden naar de andere partner gaan. Die is normaliter namelijk geen wettelijke erfgenaam. Met zo’n beding regelt u overigens niet dat zaken die van één persoon alleen zijn, naar de ander gaan bij overlijden. Dat kunt u wel regelen in een testament.

 


 

Gemeenschap van goederen

Sinds 1 januari 2018 is de wettelijke standaardregeling bij een huwelijk/geregistreerd partnerschap beperkte gemeenschap van goederen. Wie hiervoor kiest, hoeft daarvoor dus niet langs de notaris. Maar het kan geen kwaad u goed voor te laten lichten over de gevolgen van trouwen of het aangaan van een geregistreerd partnerschap in gemeenschap van goederen: voor uzelf, uw partner en eventuele ondernemingen.

In beperkte gemeenschap van goederen trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan betekent dat alle bezittingen en inkomens, maar ook schulden, die u reeds vóór het huwelijk had privé blijven. Ook erfenissen en schenkingen blijven privé.

 


 

Huwelijksvoorwaarden

Trouwen onder huwelijksvoorwaarden betekent dat u bezittingen, inkomen en schulden apart kunt houden. Als u geen huwelijksvoorwaarden maakt, trouwt u automatisch in beperkte gemeenschap van goederen en wordt alles tijdens huwelijk verkregen, ook schulden, gemeenschappelijk.
Welke huwelijksvoorwaarden voor u van toepassing zijn hangt af van uw persoonlijke situatie. Uw notaris kan u hierover inlichten en is door de wet bevoegd om ze voor u op te stellen.

Met het sluiten van huwelijksvoorwaarden verkrijgt men bescherming tegen verschillende risico’s. Risico’s die ontstaan door bijvoorbeeld scheiding of overlijden. Zo kunnen ondernemers met huwelijksvoorwaarden zowel hun echtgeno(o)t(e) als hun bedrijf beschermen.

Maar ook niet-ondernemers hebben baat bij huwelijksvoorwaarden.

 


 

Geregistreerd partnerschap

Een geregistreerd partnerschap onder partnerschapsvoorwaarden aangaan betekent dat ieders bezittingen en inkomen apart blijven. Als u geen partnerschapsvoorwaarden maakt, gaat u automatisch een partnerschap in beperkte gemeenschap van goederen aan en wordt alles tijdens geregistreerd partnerschap verkregen, ook schulden, gemeenschappelijk.
Welke partnerschapsvoorwaarden voor u het beste zijn hangt af van uw persoonlijke situatie. Uw notaris kan u hierover inlichten en is door de wet bevoegd om ze voor u op te stellen.

Met het sluiten van partnerschapsvoorwaarden biedt u elkaar bescherming tegen verschillende risico’s. Zo kunnen ondernemers met partnerschapsvoorwaarden zowel hun partner als hun bedrijf beschermen.

Maar ook niet-ondernemers hebben baat bij partnerschapsvoorwaarden. Mocht één van u bijvoorbeeld een erfenis krijgen, dan blijft deze alleen bij de erfgenaam.

 


 

Echtscheiding

Wanneer u en uw echtgeno(o)t(e) uit elkaar gaan, moet er veel geregeld worden. Uw woning, vermogen, goederen, inkomen en schulden moeten worden verdeeld.
Uw notaris adviseert en begeleidt u deskundig en onpartijdig, zodat deze vervelende kwestie niet nog vervelender wordt.

Scheiden hoeft niet ingewikkeld te zijn. Als één van de twee echtgenoten het huwelijk als duurzaam ontwricht beschouwt, kan hij/zij een verzoekschrift tot echtscheiding aanvragen. Uw verzoekschrift is ontvankelijk als er aan een van de volgende voorwaarden voldaan wordt:
• U heeft beiden de Nederlandse nationaliteit
• Eén van u heeft de Nederlandse nationaliteit en woont al minimaal zes maanden in Nederland
• Geen van u heeft de Nederlandse nationaliteit, maar tenminste één van u heeft voorafgaand aan het echtscheidingsverzoek één jaar in Nederland gewoond.

Heeft u minderjarige kinderen? Dan moet u bij het verzoek tot echtscheiding ook een ouderschapsplan voegen. Daarin staan de gezamenlijke afspraken over de manier waarop u samen de kinderen na de echtscheiding gaat opvoeden.