Budgetbeheer

BUDGETBEHEER

U kunt met ons contact opnemen voor het maken van een vrijblijvende afspraak. Wij bieden 3 pakketten voor budgetbeheer aan. Zie onderstaande tabel voor de pakketten en daarbij behorende werkzaamheden.

 

Pakket 1

Pakket 2

Pakket 3

Betalen vaste lasten

x

x

x

Declaraties verzekering

 

x

x

Kwijtschelding BsGW

 

x

x

Aanvragen/Controleren toeslagen

 

x

x

Belastingaangifte

 

 

x

Minimaregelingen

 

 

x

Contactmomenten mail

x

x

x

Contactmomenten persoonlijk

 

x

x

Persoonlijk gesprek

 

x

x


Tijdens een gesprek maken we kennis en kijken wij samen met u welk pakket het meest passend is bij uw persoonlijke situatie. 

Het is ook mogelijk budgetbeheer voorafgaand aan bewindvoering aan te vragen. Indien dit het geval is verzorgen wij het opmaken en indienen van het verzoekschrift bij de kantonrechter (voor de verdere werkwijze verwijzen wij u naar de omschrijving bij bewindvoering).

 

De overeenkomst

Zodra u uw persoonlijke gegevens heeft aangeleverd maken wij een budgetovereenkomst op. U kunt dan uw financiële stukken afgeven en wij kunnen dan per direct aan de slag.

 

Dossier opstarten

Als de overeenkomst is getekend maken we eerst een overzicht van al uw inkomsten en uitgaven. We stellen een budgetplan op waarin op basis van het beschikbare inkomen de betaling van de vaste lasten. De overige invulling is afhankelijk van het pakket dat u kiest.

Via een inlog op onze website kunt u inzage krijgen in uw bankrekeningen. Indien gewenst ontvangt u de bankafschriften per post.