Nieuws

Nieuws_-_rekenmachine.jpg
27 juni 2022

Samenwoners hebben in het vermogensrecht een fors nadeel ten opzichte van getrouwde stellen. Gehuwden wordt geen strobreed in de weg gelegd bij het...

Lees meer
Receptie.png
24 juni 2022

Erfgenamen van een overleden persoon betalen erfbelasting. U moet daartoe aangifte doen bij de Belastingdienst. De wet regelt hoeveel erfbelasting ...

Lees meer
Gele_bloem.png
20 juni 2022

Wie zijn aandeel in een firma aan zijn kinderen wil overdragen en daarbij gebruik wil maken van de fiscaal gunstige bedrijfsopvolgingsregeling (BOR...

Lees meer
Glas_in_lood_ramen.png
17 juni 2022

Wie een Besloten Vennootschap erft, betaalt natuurlijk erfbelasting. U erft immers een vermogensbestanddeel. De aandelen in de Besloten Vennootscha...

Lees meer
Stempel_pen_en_akte.png
13 juni 2022

Steeds meer stellen kiezen niet meer voor een huwelijk of een geregistreerd partnerschap maar gaan samenwonen. Zeker wanneer er sprake is van een e...

Lees meer