Een holding boven uw werk-BV’s biedt voordelen

24 april 2023

Ons land telt elk jaar weer meer ondernemers dan het jaar daarvoor, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Kamer van Koophandel. De meeste daarvan zijn zelfstandige ondernemers. Veel ondernemers beginnen als eenmanszaak, maar al snel blijkt dat een rechtsvorm met minder privé risico’s aantrekkelijker is. De activiteiten worden dan ondergebracht in een BV. Het heeft zo zijn voordelen om de eigendom van deze BV onder te brengen in een holding met de ondernemer als eigenaar.

Ondanks dat uzelf in privé niet aansprakelijke bent in een BV, blijft het een risico dat het vermogen dat in de BV zit ook zomaar kan verdwijnen, bijvoorbeeld bij een faillissement. Om die reden is het oprichten van een holding een goede optie, een “moeder” die boven de “dochters”, de werkmaatschappij(en) staat en eigenaar van de werkmaatschappij(en is). Een holding maakt of levert zelf geen producten of diensten, maar ontvangt bijvoorbeeld de managementfee – waaruit uw loon wordt betaald – en dividend uit een werkmaatschappij. Zo bouwt u vermogen op in de holding en blijft dat niet in de BV daaronder zitten met alle risico’s van dien. Bovendien geniet de holding een lager belastingtarief met dividenduitkering en kunt u een hypotheek vanuit de holding verstrekken of geld herinvesteren. 

Het oprichten van een BV en een holding is omgeven door allerlei wettelijke regels. Daarnaast moet u allerlei afwegingen maken met betrekking tot juridische en fiscale mogelijkheden en de risico’s die daarmee samenhangen. 

Wilt u meer weten over de mogelijkheden die een holding u biedt? Bel ons voor het maken van een afspraak.