Rechtspersoon-bestuurder blijft bestuursbevoegd na overlijden bestuurder

08 januari 2023

In ondernemersland wordt wel vaker samengewerkt in een joint venture opgericht. Het bestuur daarvan wordt vrijwel altijd gevormd door de BV’s van de betrokken ondernemers. Dat kan wat gedoe opleveren als de bestuurder van een van die BV’s overlijdt. Het overlijden van deze bestuurder betekent niet automatisch dat daarmee diens BV als bestuurder van de joint venture wegvalt.

In statuten van BV’s en ook van joint ventures is het gebruikelijk om ook een bepaling op te nemen dat bij belet of ontstentenis van een of meer bestuurders, de overige bestuurder(s), tijdelijk met het gehele bestuur belast wordt (worden). Het is maar de vraag of de ontstentenis/beletregeling in de statuten van ook van toepassing is bij het overlijden van de enig aandeelhouder en tevens bestuurder van de rechtspersoon-bestuurder van de joint venture. Als uit de statuten blijkt dat het gaat om een rechtspersoon-bestuurder, is alleen sprake van ontstentenis als die wordt ontslagen of ophoudt te bestaan waarvan hier geen sprake is. 

Wilt u dit voorkomen of meer weten over de formulering in statuten over bestuurders en de belet-ontstentenisregel? Bel ons voor het maken van een afspraak.