Nieuws Notariaat

Stempel_pen_en_akte.png
05 juni 2023

Het zal maar gebeuren… Het huwelijk van uw ouders wordt ontbonden door het overlijden van uw vader. Uw vader blijkt geen testament te hebben...

Lees meer
Hond.jpg
05 mei 2023

Het zijn van een ANBI-instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling) is niet voldoende voor de aftrekbaarheid van een schenking aan die instelling. ...

Lees meer
Spreekkamer.jpg
14 april 2023

Er zijn in Nederland nog tal van inactieve bankrekeningen, waarvan de erfgenamen nog gevonden moeten worden. De Nederlandse Vereniging van Banken (...

Lees meer
Glas_in_lood_ramen.png
07 april 2023

Als een erfgenaam een erfenis aanvaardt, heeft dat zuivere aanvaarding. De erfgenaam krijgt dan zowel de bezittingen als de schulden. Dat gaat niet...

Lees meer
Jules-aan-het-werk.jpg
31 maart 2023

Wie een levenstestament opstelt, benoemt daarin een of meerdere kinderen of andere personen tot gevolmachtigde in het geval hij of zij niet meer wi...

Lees meer