Nieuws Notariaat

Boek.jpg
30 mei 2023

Hoewel een notariële akte dwingende bewijskracht heeft, kan het toch gebeuren dat met voldoende tegenbewijs de uitkomst kan worden aangepast. ...

Lees meer
Brochures.jpg
24 april 2023

Ons land telt elk jaar weer meer ondernemers dan het jaar daarvoor, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Kamer va...

Lees meer
Motor.jpg
17 april 2023

Liquidatie – ontbinding – van een vennootschap, stichting of vereniging waarin geen baten en schulden meer zijn, kan op een vrij eenvou...

Lees meer
Ondertekenen_akte.png
26 januari 2023

Wie bij het opmaken van huwelijkse voorwaarden ook een periodiek verrekenbeding wil opnemen, doet er goed aan het begrip inkomen goed te defini&eum...

Lees meer
Entree.jpg
16 januari 2023

Er lijkt schot te komen in de verwerkelijking van de personenvennootschappen. Nu heten dergelijke samenwerkingsverbanden nog respectievelijk maatsc...

Lees meer