Nieuws Notariaat

Typemachine.png
20 maart 2023

Het komt nogal eens voor dat een huiseigenaar een (nieuwe) relatie  aangaat waarbij de partner zich bij de gemeente inschrijft op het adres va...

Lees meer
Bloemen.jpg
17 maart 2023

In een recent gewezen arrest kwam de vraag aan de orde wat het gevolg is van een overdracht van aandelen in strijd met een blokkeringsregeling. Een...

Lees meer
Brochures.jpg
13 maart 2023

Als een erfpachter overstapt van voortdurende naar eeuwigdurende erfpacht, mag de bank hem om een nieuwe hypotheekakte vragen. De kosten voor het o...

Lees meer
Entree.jpg
10 maart 2023

Om alles na uw overlijden zo goed mogelijk voor uw nabestaanden te regelen kunt u een testament opstellen. Daarin kunt u bepalen wie uw erfgenamen ...

Lees meer
Flapperklok.png
07 maart 2023

Het aantal geregistreerd partnerschappen is vorig jaar voor het eerst in lange tijd gedaald. In 2022 werden ruim 24.000 partnerschappen gesloten, z...

Lees meer