Aftrek schenking door ANBI-instelling afhankelijk van schenkingsdoel

05 mei 2023

Het zijn van een ANBI-instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling) is niet voldoende voor de aftrekbaarheid van een schenking aan die instelling. Als de schenking een doel heeft dat niet spoort met het algemeen belang, vervalt de belastingaftrek. Uitkeringen die een ANBI zelf doet ten behoeve van het algemeen belang zijn ook vrijgesteld van schenkbelasting. 

Belastbaar inkomen

Om als ontvanger van een schenking geconfronteerd te worden met heffing van inkomstenbelasting, moet er sprake zijn van een belastbare bron van inkomen. Die vraag wordt beantwoord door de Belastingdienst en kan per geval verschillen. Er is (ook) sprake van vrijstelling van schenkbelasting als de ontvanger over hetgeen hij of zij heeft ontvangen, inkomstenbelasting is verschuldigd. 

Tegenprestatie

In de wet worden de verschillende categorieën "algemeen nut" vermeld, zoals welzijn, cultuur, onderwijs, wetenschap en onderzoek. Als een ANBI  een bedrag schenkt binnen haar algemeen nuttige doelstelling, geniet de ontvanger vrijstelling van schenkbelasting. 

Voor de ontvanger kan de uitkering door de ANBI echter ook een bron van inkomen zijn (waarover eventueel inkomstenbelasting verschuldigd wordt). De Belastingdienst beoordeelt per geval of dat zo is, aangezien de eisen per bron verschillen. Het is namelijk relevant of tegenover resultaat uit overige werkzaamheden (row) een tegenprestatie staat. Voor een belastbare periodieke uitkering is dat niet per definitie een vereiste. Afhankelijk van feiten en omstandigheden wordt bepaald of sprake is van een belastbare bron van inkomen.

Wilt u meer weten over giften aan of door ANBI’s? Bel ons voor het maken van een afspraak.