Personenvennootschap op komst, onduidelijke positie voor stille vennoot

16 januari 2023

Er lijkt schot te komen in de verwerkelijking van de personenvennootschappen. Nu heten dergelijke samenwerkingsverbanden nog respectievelijk maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap (CV). 

Inmiddels is een internetconsultatie aan de gang. Er zijn in de nieuwe regels nog slechts twee samenwerkingsverbanden mogelijk, namelijk de openbare personenvennootschap en de niet-openbare personenvennootschap. Voor de openbare personenvennootschap wordt ook een commanditaire mogelijkheid gegeven. Uit de nieuw voorgestelde regels blijkt dat de commanditaire vennoot moet worden ingeschreven in het handelsregister. Er wordt geen onderscheid gemaakt in beherend en stille vennoot. Nu is het nog zo dat alleen de beherende vennoot wordt ingeschreven. Echter, in de toelichting op dit onderdeel ontstaat onduidelijkheid. Daarin wordt gesteld dat commanditaire vennoten die “ten minste een bepaald belang” hebben, moeten worden ingeschreven in het handelsregister. 

Als de openbaarmaking van de commanditair vennoten doorgaat, is dat een grote winst voor misdaadbestrijders bij de overheid.

Rechtspersoonlijkheid

Openbare vennootschappen krijgen een vorm van rechtspersoonlijkheid die onder de oude wet niet mogelijk is. Zo kunnen zij eigenaar zijn van vermogen en toe- en uittreding van vennoten eenvoudiger regelen.

Wilt u meer weten over de komende regelingen voor personenvennootschappen, nu nog maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap (CV) geheten? Bel ons voor het maken van een afspraak.