Statutenwijziging in het Engels toegestaan bij digitaal opgerichte bv

07 november 2022

Het wetsvoorstel voor de digitale oprichting van een bv maakt het mogelijk om de statuten van een digitaal opgerichte bv te wijzigen met een Engelstalige akte. 

In het oorspronkelijke voorstel was hierin niet voorzien. Het gaat om bv’s die zijn opgericht met een elektronische notariële akte in het Engels en waarbij ook de statuten in die taal zijn opgesteld. Ook mag de taal van de statuten na de oprichting niet zijn gewijzigd. Is dat wel het geval, dan mag  de notaris volgens het wetsvoorstel de statutenwijziging niet in het Engels door laten gaan.

Digitale hypotheek- en leveringsakte

Het digitaal oprichten van een bv is volgens Franc Weerwind, de minister voor Rechtsbescherming, de eerste stap richting een verdere uitrol van de digitale akte binnen het notariaat. Dat schrijft hij in zijn antwoord op de Kamervragen. De KNB is in samenspraak met zijn ministerie in augustus 2021 begonnen met het Programma Digitaal Passeren. Het volgende gezamenlijke speerpunt is de implementatie van de digitale hypotheek- en leveringsakte in 2023. Andere rechtsgebieden en typen notariële akten worden in overleg bepaald voor de jaren 2024 en 2025.

Digitaal passeren op kantoor

Naast het digitaal passeren op afstand maakt het wetsvoorstel het ook mogelijk om straks digitaal te passeren op kantoor bij de notaris. Hierbij is fysieke verschijning nog steeds de norm, maar wordt met de voordelen van digitale mogelijkheden de akte gepasseerd. Hiermee is het bijvoorbeeld in de toekomst mogelijk om afschriften van akten digitaal direct en met de juiste waarborgen beschikbaar te stellen aan de klant. Ook hoeft een akte dan niet meer fysiek in een kluis opgeslagen te worden maar gebeurt dat digitaal.

Direct vanuit notariële bron

Het notariaat is intussen ook in gesprek met diverse ketenpartners over hoe met deze digitaliseringsstap betrouwbare gegevens direct vanuit de notariële bron beschikbaar en verifieerbaar gesteld kunnen worden. Uiteraard volgt de beroepsgroep de ontwikkelingen op het gebied van informatiebeveiliging, (online) fraude, duurzaam bewaren en verstrekken van gegevens, en Europese ontwikkelingen rondom de regie op gegevens.